Espanjassa naisia kehotettiin hyvissä ajoin olemaan lakossa kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. Jopa jotkut ammattiliitot puolsivat lakkoa. Edeltävinä viikkoina julkisuudessa on puhuttu paljon sukupuolten eriarvoisuudesta, naisten kotityö- ja hoivataakasta, palkka- ja eläke-eroista, työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä ja lasikatosta sekä sukupuolisesta häirinnästä ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Minäkin jätin miehelleni lakkovaroituksen hyvissä ajoin. 8.3. pitäisin vapaapäivän kaikista kotitöistä. 

8-M eli 8.maaliskuuta teema oli "Jos naiset ovat lakossa, maailma pysähtyy". Espanja oli ainoa maailman maa, jossa naiset olivat lakossa myös työelämässä. Mallia oli otettu vuoden 1975 Islannin naisten lakosta. Tiedostusvälineiden mukaan palkkatyössä olevista lakossa oli lopulta noin 6 miljoonaa naista! Erityisesti terveydenhuollossa sekä kasvatus- ja koulusektorilla. Rautateillä 70 % liikenteestä pysähtyi ja metroliikenteestä 75%. Televisio- ja radio-ohjelmista naiset puuttuivat. Itse vietin rauhallisen lakkopäivän ja mieheni valmisti sekä aamiaisen että lounaan.

120:ssa Espanjan kaupungissa oli mielenosoituksia, joista suurin pääkaupungissa Madridissa. Kuten aina mielenosoituksissa valtaapitävien ja mielenosoituksen järjestäjien arviot osallistujista olivat hyvin erilaiset. Järjestävä taho arvioi Madridissa olleen miljoona mielenosoittajaa ja valtaapitävien mielestä paikalla oli 170.000 osallistujaa. Poliittisista puolueista oli edustajia oppositiopuolueista, mutta valtaapitävä puolue loisti poissaolollaan. Lakko ja mielenosoitukset ravistelivat joka tapauksessa maata. Nyt on mielenkiintoista seurata, johtaako tämä käytännön toimiin.